Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja…

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

S spletno stranjo www.lavitas.si upravlja podjetje Mojca Ribič s.p., ; LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru.  Tako vam vsem obiskovalcem te spletne strani posreduje te informacije za boljše razumevanje in boljšo medsebojno komunikacijo. 

 

Seznanjamo vas s splošnimi pogoji poslovanja z namenom, da bi bilo naše sodelovanje čimbolj pristno in brez kakršnihkoli zapletov, saj želimo delovati v najvišje dobro nas vseh.

 

Storitve in izdelke ponudnika Mojca Ribič s.p. obsegajo vse storitve in izdelke, ki se tržijo pod storitveno znamko LA VITAS-VITAS ENERGY, tempelj gibanja in notranjega miru, katere lastnica je MOJCA RIBIČ; še posebej le-te so:

 • Ozaveščanje plesno rekreativnega gibanja, katero se predstavlja pod imenom VITAS ENERGY
 • Ozaveščanje kakovostnega in zadovoljnega življenja, na kakšen način lahko spremenimo življenje, da lahko pridemo do začrtanih rezultatov
 • Organizacija delavnic, seminarjev, predavanj, predstavitev in druga ozaveščevalna izobraževanja na teme gibanja, dihanja in sorodne teme, katere nam olajšujejo življenje in vračajo dobro počutje
 • Individualna svetovanja na gibalnem in duhovnem področju
 • Sprostilno gibalne tehnike s pomočjo svetih inštrumentov (sprostilne meditacije)
 • la vitas lunine kristalne esence

Navajamo glavne storitve, le te se lahko menjujejo in dodajajo nove, saj imamo tak način dela, da se na podlagi vaše odzivnosti tudi prilagajamo vašim potrebam in željam.

Osnovni pojmi:

Ponudnik storitev je podjetje Mojca Ribič s.p., ; LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru, , z davčno številko 16838220 (v nadaljevanju ponudnik).

Naročnik storitev podjetja Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali na kakšen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev in izdelkov podjetja Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka podjetja Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev ali izdelkov podjetja Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru, (v nadaljevanju stranka).

Splošni pogoji poslovanja

in uporabe storitev ali izdelkov so zavezujoči za vse stranke in ponudnika storitev. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev/izdelkov preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo določila pisne pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik storitev/izdelkov si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.lavitas.si. Če v 10 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

AVTORSKO DELO

Vsa vsebina na spletni strani www.lavitas.si je avtorsko delo MOJCE RIBIČ in ima lastniške vse pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. Naročnik in izvajalec sta dolžna se vzdržati kakršnega koli posredovanja kakršnih koli informacij, ki se nanašajo na naročnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, če to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovnega sodelovanja, vas lahko nemudoma pozovemo o prekinitvi sodelovanja in odstranimo vse vaše podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih poslovnih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev/izdelkov in sodelovanja, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

PLAČILNI POGOJI:

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, saj nismo DDV zavezanci, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev/izdelek ni naveden-a na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika.

Cenik storitev/izdelkov je vedno objavljen na spletnih straneh Ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Podjetje Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru ne bo odgovorno naročniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

 
Korektno plačevanje…

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala nekatere storitve najkasneje do 15. v tekočem mesecu (skupinske gibalne dejavnosti,…) , nekatere pa predenj jih bo koristila (individualne ure, različne terapije, meditacije, delavnice, seminarji,…). V primeru neplačila po desetih (10) delovnih dneh ima ponudnik pravico prepovedati vstop na katerokoli dejavnost, ki jo ponudnik izvaja oz. na trenutno, za katero stranka ni poravnala svoje obveznosti. Sledi tudi takojšen izpis iz skupinske gibalne dejavnosti. Stranka se lahko ponovno vpiše v katerikoli program, vendar mora vsako storitev plačati v naprej.

Za naročilo storitev/izdelkov velja kakršno koli naročilo, ki jo stranka posreduje ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki. V primeru, da stranka ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev, ki je tudi objavljen na spletni strani www.lavitas.si.

Prekinitev sodelovanja…

Za prekinitev sodelovanja med ponudnikom in stranko velja PISNA ODPOVED v tekočem mesecu za skupinske gibalne dejavnosti. Za vsa druga naročila ( delavnice, seminarji, individualne ure,…) morate svoj neprihod PISNO sporočiti vsaj 5 delovnih dni pred prihodom. V nasprotnem primeru vam zaračunamo nastale stroške v 50% vrednosti dolga zaradi vašega neprihoda na določeno uro, delavnico,…. Torej ponudnik in stranka pa lahko tudi kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta sodelovanje, če katerakoli stran grobo krši določila tega sodelovanja.

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve sodelovanja poravnal vse obveznosti iz naslova sodelovanja oz. prijave na katerokoli našo storitev. Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti sodelovanje, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

 

Splošni pogoji poslovanja:

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja. Vse pridobljene podatke bosta iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju sodelovanja.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev. Odgovarja tudi za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije uporabljal samo za svoje osebne namene.

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Naročnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.

Komunikacija

Ob vzpostavitvi komunikacije z podjetjem Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru se uporabnik strinja, da podjetje Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru pridobljene podatke uporabi pri elektronski komunikaciji z uporabnikom. Komunikacijske kanale uporabljamo za obveščanje o novostih in akcijah naših izdelkov in storitev. Vsak uporabnik iz naših mailing list ima možnost da se odjavi na prejemanje naših elektronskih oz. SMS sporočil. Vsa prejeta elektronska in SMS sporočila od podjetja Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru so brezplačna.

Obisk spletne strani www.lavitas.si in uporaba njenih vsebin in storitev je popolnoma na lastno odgovornost.

Uporaba spletne strani www.lavitas.si, je pogojena s pogoji in pravili uporabe, vključno z internimi uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. 

Z uporabo vsebin spletne strani www.lavitas.si izrecno soglašate z njegovo vsebino in z vsako prijavo vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Mojca Ribič s.p.. Tako potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega mesta.

Splošni poslovni pogoji…

NA SPLOŠNO

Spletna stran je bila postavljena v dobri veri ozaveščanja ljudi na podlagi mojih predhodnih izobraževanj pri različnih svetovno in domače priznanih učiteljih, avtorjih, predavateljih gibalnih in duhovnih voda ter lastnih izkušenj in izkušenj drugih ljudi, katere so najbolj dragocene in učinkovite.

Vsebina in funkcionalnost naše spletne strani so vam ponujene v pisni obliki, kot so zapisane, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Vse vsebine, katere so podane, so namenjene ozaveščanju ljudi, podajanju različnih razmišljanj, na podlagi svojih izkušenj in doživljanj. Ukvarjamo se s preventivo, torej ozaveščamo naravno, svobodno gibanje, ki ga želimo predstaviti na čim bolj lahkoten in svoboden način. Hkrati pa se želimo dotakniti tudi notranjega miru in sprostitve samega sebe. Zato poudarjamo, da nikakor ne zdravimo ali ozdravljamo ljudi, ampak samo ozaveščamo vidik preventivnega dobrega – boljšega počutja. Poskušamo ozaveščati samo naš način gibanja in razumevanja le tega, do katerega smo prišli skozi dolgoletna izobraževanja in delovanja-torej ukvarjanja z ljudmi.

Za vse vsebine, ki so podane ali na spletu ali na naših gibalnih urah, individualnih svetovanjih, predavanjih, delavnicah,…posameznik v celoti prevzema odgovornost na kakšen način bo te informacije sprejel  in jih nato uporabljalPoudarjamo, da naša dejavnost ne spada pod uradno priznano obliko katerokoli terapevtske pomoči ali kakršenkoli uradno priznani učni program. Naš namen je samo ozaveščanje, kar pa nima nobene povezave z zdravljenjem ali uradnim terapevtskim pristopom pomoči ljudem. Zato v primeru kakršnihkoli osebnih ali zdravstvenih (fizičnih ali psihičnih) težav ter dvomov o primernosti vadbe in drugih naših svetovanj ali storitev/izdelkov glede obiska/nakupa, vas naprošamo, da se posvetite z uradnim zdravstvenim osebjem ali uradnim terapevtom.

Smo različni…

Podajamo vam samo različne pristope h gibanju, za katere smo sami na lastnih izkušnjah ugotovili, da delujejo. Ne moramo vam pa zagotoviti, da bo vam naš pristop dal enake rezultate kot nam ali drugim, saj smo si ljudje različni in vsako informacijo, dejanje dojemamo drugače, svojevrstno in tako si tudi vsak sam ustvari svojo edinstveno izkušnjo.

Zelo podobno je pri svetovanjihdelimo z vami znanje, izkušnje in različne vidike razumevanja življenja na različnih življenjskih področjihna podlagi katerih vam želimo pokazati širino razumevanja življenja na splošno ali specifično na  njegovih posameznih situacijah.

 

Namen ozaveščanja je, da vam pokažemo različne načine in poti k boljšemu počutju in tudi k bolj kvalitetnemu načinu življenjaNe moramo pa vam zagotoviti, da vam bo naš način ustrezal in vam zagotovil popolno kvaliteto življenja. Le to si lahko ustvarite samo sami.

 

Vaša prisotnost na naših urah (ali gibalnega ali svetovalnega značaja) je popolnoma vaša odgovornost. Ko obiščete našo spletno stran in/ali se prijavite in naročite na katerikoli naš program, se strinjate z vsemi našimi navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost. Odgovornost prevzemate tudi nad uporabo vseh naših izdelkov, ki jih najdete na naši spletni strani.

AVTORSKA ZAŠČITA

Vsa vsebina, katera je zapisana na spletni strani, katera se predava na skupinskih ali individualnih urah, delavnicah,predavanjih…je avtorsko zaščitena pod blagovno znamko LA VITAS, TEMPELJ GIBANJA IN NOTRANJEGA MIRU, VITAS ENERGY ® . Lastnik blagovne znamke je Mojca Ribič. Blagovna znamka je zaščitena z zakonom o intelektualni lastnini, zato vsakršno kršenje tega zakona – kopiranje in uporaba enakih pojmov rešuje pooblaščeno sodišče.

Tako se zavezujete, da ne boste uporabili naše spletne strani in njenih/naših vsebin in storitev/izdelkov za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo v to ravnanje, da ne boste uporabljali naših vsebin ali storitev za kakršnekoli nezakonite namene.

Prepovedano je tudi kakršnokoli drugo kopiranje, posnemanje, razmnoževanje, izvajanje, objavljanje, prenašanje, ustvarjanje izpeljank naših spletnih in drugih vsebin in uporaba le teh za lasten poslovni namen ali uporabljati naše vsebine in dejavnosti v kakršnekoli nezakonite namene. Torej vse naše vsebine in dejavnosti so striktno namenjene za lastno in nekomercialno uporabo.

 

V imenu podjetja Mojca Ribič s.p. in vseh drugih, kateri delajo in sodelujejo z nami, izključujemo  vsakršno odgovornost za kakršnokoli morebitno nastalo škodo, ki bi lahko nastala ob nepravilnem dojemanju naših vsebin, storitev/izdelkov ali nepravilni uporabe le teh. Ali iz vaše nepravilne uporabe vsebin naše spletne strani.

 

Podjetje Mojca Ribič s.p., kot upravitelj spletne strani www.lavitas.si, si pridržuje pravico zaradi širjenja dejavnosti ali kakršnegakoli drugega tehtnega razloga do občasnih sprememb vseh splošnih ali plačilnih pogojev, le te postanejo veljavne takoj po objavi na naši spletni strani www.lavitas.si.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Od petka, 25. 5. 2018 naprej velja Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ker uvaja v dosedanjo ureditev varovanja osebnih podatkov novosti, med katerimi je tudi nova opredelitev privolitve posameznikov, morate potrditi, da še vedno želite prejemati naše brezplačne E-novice in promocije.

 

V podjetju Mojca Ribič s.p. spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na E-novice in promocije skrbno varovali. Kar pomeni, da bomo vaš e-naslov uporabljali izključno za pošiljanje E-novic in promocij in ga ne bomo posredovali tretjim osebam.

Preko e-novic in promocij vas bomo obveščali o novostih, trendih in dobrih praksah na področjih gibanja, rekreativnih dejavnostih, dobrega počutja, zdravega-kvalitetnega življenja in drugih podobnih tematikah. Obveščeni boste o najnovejših dogodkih, ki se bodo odvijali pri nas in seveda o vseh ugodnostih, katere bomo skreirali samo za vas. V kolikor nam prejemanja ne boste potrdili, vam e-novice in promocije ne bomo morali pošiljati.

 

 • Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Naročnina na E-novice in promocije in SMS novice velja do preklica.
 • Vaše posredovane podatke bo upravljalo podjetje Mojca Ribič s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru.
 • Podatke bomo uporabili v namen pošiljanja E-novic in promocij.
Splošni poslovni pogoji…

POSEBNO OPOZORILO:

Včasih se lahko tudi zgodi, da nekdo drug namesto vas v naš obrazec vpiše vaš elektronski naslov in vas prijavi brez vaše vednosti. Tako vam podajamo razlago, na kakšen način delujejo naši kontaktni obrazci. Torej elektronski naslov, s katerim se VI vpišete za e novice in promocije, preverimo tako, da vam na elektronski naslov, ki ste ga podali ob vpisu, samodejno pošljemo potrditveno sporočilo s povezavo, na katero morate klikniti, da vpis potrdite in se tako  dokončno izvede. S tem preprečimo, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug, kateri nima dostopa do vašega elektronskega naslova.

Kljub vsem varnostnim ukrepom se pa še vedno lahko zgodi, da katerikoli spletni uporabnik, v katerikoli naš spletni obrazec za vpis ali prijavo vpiše vaš elektronski naslov, s čimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporočilo za vpis ali potrebne podatke za nadaljnje delovanje. V tem primeru vas prosimo, da to sporočilo ignorirate, ali nam lahko tudi pisno sporočite, da je bila pomota, oziroma, da se niste sami prijavili in bomo potem stornirali naročilo za vpis ali kakršnokoli drugo prijavo in tako ne boste dobili nobenega našega elektronskega sporočila več. Tehnološko je nemogoče imeti nadzor nad takšno vrstnimi dejanji, zato Mojca Ribič s.p. in Mojca Ribič osebno  ne odgovarjata za morebitne tovrstne primerke.

E mail komunikacija

Vsa naša komunikacija poteka preko emailov, tako da se preko te komunikacije ustvarja tudi email baza podatkov, katera se striktno uporablja samo v poslovne (vodenje lastnih evidenc) in točno dogovorjene namene, s katerimi se seveda strinjate Torej za obveščanje naših vsebin, dogodkov, novosti… in medsebojno komunikacijo ter s tem lažje sodelovanje. Torej vsi vaši osebni podatki, ki nam jih z vašimi prijavami posredujete so skrbno varovani s kodeksom Varovanja osebnih podatkov.

Ko se prijavite na katerokoli našo storitev ( ali kupite izdelek), imate možnost, da se lahko tudi hkrati prijavite na e novice in promocije. Tako, da na tem področju odkljukate kljukico in nato potrdite povratni mail, drugače e novic in promocij ne boste dobivali. V primeru, da ne želite več z nami sodelovati, prejemati naših e novic in promocij, se preprosto lahko odjavite, tako da pošljete ključne besede ODJAVA OD E NOVIC IN PROMOCIJ  ali ODJAVA OD VADBE VITAS ENERGY na naš mail info@lavitas.si. Ali preprosto kliknete v našem poslanem mailu na besedo ODJAVA, kar velja samo za e novice in promocije; od ostalih prijav se morate odjaviti pisno po emailu..

Zasebnost

V podjetju Mojca Ribič s.p.  – LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na E-novice in promocij ali kateregakoli drugega prijavnega obrazca skrbno varovali, kar pomeni, da bomo vaš e-naslov uporabljali izključno za pošiljanje E-novic in promocij oziroma hitro obveščanje sprememb in novosti glede dane prijave in ga ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, zahtevate njihov popravek ali popoln izbris oziroma prekličete to soglasje. Naročnina na E-novice in SMS novice velja do preklica.

Vaše posredovane podatke bo upravljalo podjetje Mojca Ribič s.p. – LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru. Podatke bomo uporabili v namen pošiljanja E-novic, torej, kot smo že omenili zgoraj, za obveščanje naših vsebin, dogodkov, novosti… in medsebojno komunikacijo ter s tem lažje sodelovanje. 

 

 
KADARKOLI LAHKO ZAHTEVATE:
 • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, po določenem času pa ga trajno izbrisali.
 • Popravek oz. spremembo vaših osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naš e-naslov info@lavitas.si
 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naš e-naslov info@lavitas.si
 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naš e-naslov info@lavitas.si.
 

Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali s skrbnostjo in v skladu z zakonodajo.

Po odjavi od prejemanja E-novic in promocij bomo vaš e-naslov premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov.

Z našimi podatki zraven nas upravlja še izključno podjetje z dejavnostjo spletnega gostovanja, ki spoštuje in deluje v skladu z GDPR.

 

SPLOŠNI POGOJI VSEH VRST VADB ali DRUGIH PODOBNIH STORITEV (delavnice in drugi la vitas dogodki)

 

ŠE NEKAJ BESED NA PRAKTIČNI DEL, KATEREGA IZVAJAMO V NAŠIH ali drugih PROSTORIH:

Na naših urah se trudimo po najboljših močeh pomagati vsakemu soudeležencu pri uri, da mu na najbolj lahkoten in enostaven način obrazložimo potek gibalnih vaj in njihovo izvedbo. Ne moremo vam pa zagotoviti, da boste te informacije pravilno v prvem poskusu že izvedli ter jih tudi kasneje popolno izvajali Saj je to tudi odvisno od vaših gibalnih navad in traja kar nekaj časa, da deprogramiramo mišice v pravilen gib, če je bil predhodno narobe naučen ali napačno izvajan dalj časa. Zato vam ne moremo zagotoviti rezultatov čez noč, ker je to proces, ki traja. Pri nekaterih pride do spremembe hitreje, drugi potrebujejo več časa, odvisno tudi kako napačno in koliko dolgo ste določen (napačen) gib izvajali.

Obiskovanje naših vadbenih ur in dogodkov…

Zato obiskujete vadbene ure na lastno odgovornost in za poškodbe ne odgovarjamo, saj ne poznamo vaše gibalne in zdravstvene zgodovine. V primeru kakršnihkoli bolečin se obrnite na vašega zdravnika, saj mi izvajamo preventivo za boljše počutje in bolj stabilno  gibanje. Če ste v preteklosti imeli kakršnokoli poškodbo hrbtenice ali kjerkoli drugje, vas lepo prosimo, da nam to pred vpisom poveste in se tudi pred tem najprej posvetujete s svojim zdravnikom, ali je vadba primerna za vas ali ne, saj ne moremo prevzemati odgovornosti za vaše zdravje in gibalni razvoj.

 

Iskreno se trudimo, da se izboljša in vaša gibalna sposobnost in vaše dobro počutje, saj so vaje preverjene in iz izkušenj povedano učinkovite, vendar pa smo ljudje različni in imamo tudi različno mišično skulpturo in sposobnosti in nenazadnje tudi različno gibalno zgodovinoZato bodite odgovorni do sebe, rezultati prihajajo počasi in  postopoma. Saj vsaka sprememba rabi svoj čas in vsak posameznik prehodi svojo edinstveno pot do svojega osebnega gibalnega cilja.

Priporočamo, da prinese vsak vadeči s seboj flex-blazino za na tlabrisačo, udobna oblačila in obvezna je steklenica vode, saj med vadbo izgubljamo veliko tekočine, katero moramo sproti nadomestiti, da ne pride do izsušenosti in slabega počutja na uri sami. V vadeči prostor pridite ali v copatih ali bosi, obutev prosimo pustite v garderobah ali v za to namenjenih prostorih. Za VAŠO LASTNINO NE ODGOVARJAMO, zato prosimo, da s svojo lastnino razpolagate sami odgovorno in vestno.

Prijave…

Prijava na vadbo/delavnico ali drug dogodek velja samo za ali celotno gibalno sezono od sept tekočega leta do avgusta naslednjega leta (velja za vadbe) ali enkratno (velja za ostale dogodke). Torej vadba se izvaja od septembra ali oktobra tekočega leta, pa do maja ali junija naslednjega leta, izjema je vadba on line, ki se izvaja celo leto, torej od septembra tekočega leta do avgusta naslednjega leta. Nato se morate na vadbo ponovno prijaviti. V primeru različnega povpraševanja je seveda tudi izvedba vadbe temu prilagojena, zato je zelo variabilen čas poteka vadbe. Tudi lokacija vadbe je vedno predhodnje objavljena in vadečim obveščena.

Ob potrjeni prijavi ali s podpisom se tudi strinjate in dovoljujete, da podjetje LA VITAS, Mojca Ribič s.p.  v propagandne namene uporablja slike iz skupinskih vadb, individualnih ur, delavnic, predavanj, predstavitev in drugih dogodkov ali aktivnosti. Seveda boste predhodno o vsakem slikanju obveščeni in takrat imate še vedno možnost, da odstopite od skupnega slikanja.

Odjava…

POMEMBNO: ko se prijavite na vadbo ali na katerikoli dogodek, soglašate tudi s ceniki in plačilnimi pogoji, ki so navedeni na naši spletni strani www.lavitas.si. Zato vas še enkrat opozarjamo, če se enkrat prijavite in po določenem času ugotovite, da vam vadba ne ustreza, vas lepo prosimo, da se takrat TAKOJ tudi odjavite, v nasprotnem primeru, vam bo prispevek rekreacijske vadnine še kar naprej obračunan, dokler se ne boste pisno odjavili. Tudi za vse dogodke, če se pravočasno ne odjavite, vam ne vračamo plačanega prispevka. Hvala za razumevanje.

 

SPLOŠNI IN PLAČILNI POGOJI ZA ON LINE DOGODKE

Naj omenim na začetku, da tudi za vse spletne la vitas on line dogodke veljajo vsi splošni in plačilni pogoji, ki so že objavljeni na spletni strani www.lavitas.si. Lahko si jih preberete KLIKNI TUKAJ!

Dodajamo pa tudi sledeče:

Ko se prijavite na katerikoli on line la vitas dogodek (tukaj so mišljeni spletni dogodki kot so gong kopeli, zvočne kopeli, zvočne meditacije), morate najprej poravnati prispevek, ki je določen ob vsakem dogodku, nato vas spustimo ali v FB skupino ali vam pošljemo link na katerem se bo dogodek odvijal. Če se bo dogodek odvijal v FB zaprti skupini morate imeti FB profil, katerega nam morate sporočiti ob prijavi na sam on line dogodek, da vas lahko potem povabimo v skupino.

Na on line dogodke se lahko prijavite kot mesečni-letni obiskovalec, kar pomeni, da se prijavite na spletni dogodek samo z eno prijavo, katera velja do preklica. Morate pa vztrajati vsaj prve 3 mesece od prijave, da vam velja ta karta, saj je cenejša od enkratnega obiska.

PLAČILNI POGOJI

Plačilo za zgoraj navedene spletne dogodke za mesečni obisk mesečno-letne karte je 35€ na mesec, plačati pa se mora karta skupaj za 3 mesece, torej 75€. Nato vas opozorimo za naslednje tri mesece ali ostajate v skupini ali ne. Torej trimesečno karto si lahko po znižani ceni 25€, oz. v skupnem znesku 75€ zopet lahko poravnate v zadnjem tednu prejšnjega trimesečja za naslednje trimesečje. Torej na leto plačate potem 4x po 75€. Kar je ugodno za te karte je, da vam vse gong kopeli ostajajo v FB skupini in  jih imate res na voljo ves čas!

Tisti, ki se boste prijavili samo kot enkratni obisk na spletni dogodek, velja enako pravilo, da vas spustimo v skupino ali pošljemo link po vidnem plačilu na TRR, ki bo podan z vsemi ostalimi podatki za plačilo v povratnem mailu, po vaši spletni prijavi oz. spletnem nakupu.

Razlika pri enkratnem obisku na spletnem dogodku je v ceni in veljavnosti karte. Torej cena za enkratni obisk na spletni dogodek je 35€, karta vam velja 10 dni in s to karto imate na voljo tudi vse gong kopeli za nazaj, vendar na voljo so vam 10 dni po izvedbi zadnjega spletnega dogodka.

Potem lahko podaljšate karto na dva načina. Ali se še enkrat prijavite kot enkratni obisk in poravnate karto za enkratni obisk, ali pa se prijavite kot mesečno-letni obisk in poravnate karto za trimesečni obisk po znižani ceni, kot je navedeno zgoraj.

Cene se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

ZA VAŠO INTERNETNO POVEZAVO NE ODGOVARJAMO!

Za on line dogodke si priskrbite dobro internet povezavo, saj za motnje na vaši strani ne odgovarjamo. Mi bomo poskrbeli za kar se da močno povezavo, vendar pa ne moramo vplivati na vaš internet, saj ima vsak svoje nastavitve in obrmenitve na svojem wifi-ju. Zato vam priporočamo, da upoštevate navodila, ki so opisana ob vsakem spletnem dogodku na naši spletni strani, posebno glede povezave, da res izklopite nepotrebne naprave iz vašega interneta, da si lahko potem priskrbite maximalno dobro spletno povezavo.

Priporočamo uporabo slušalk za vse spletne dogodke, saj se drugače zvok preveč porazgubi po prostoru in ni enakega efekta! V primeru motenj ali električnih ali kakršnih koli drugih drugih, se bomo potrudili, da jih čimprej odpravimo. Če le to ne bo mogoče tisti trenutek si pridržimo pravico ali prestaviti dogodek na drugi termin ali vam posnamemo dogodek in vam pošljemo povezavo do njega!

Skratka potrudili se bomo, da vam bodo LA VITAS spletni dogodki v vaš najvišji doprinos in boljše počutje.

SPLETNI LA VITAS TEMPELJ gibanja in notranjega miru

Spletni LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru bo delček brezplačni-potrebna bo registracija (uporabniško ime + geslo) in plačljivi del kot učenje in ozaveščanje.

Pri brezplačnem delu boste imeli dostop do različnih VITAS ENERGY vaj, gong kopeli, la vitas nasvetov. Tisti, ki si boste naročili katerikoli plačljivo gradivo, boste imeli avtomatsko tudi dostop do brezplačnega dela spletnega LA VITAS templja. Me veseli, da se bomo družili tudi na ta način. 🙂

Se bom potrudila, da bodo vse delavnice, tečaji, meditacije, sprostilne ure s svetimi glasbili in seveda vadba VITAS ENERGY v največji doprinos nam vsem.

Hvala, ker delate z mano, hvala za izkazano zaupanje. Mojca Ribič

SPLOŠNI POGOJI ZA SPLETNI LA VITAS TEMPELJ GIBANJA IN NOTRANJEGA MIRU

Naj omenim na začetku, da tudi za spletni la vitas tempelj gibanja in notranjega miru veljajo vsi splošni in plačilni pogoji, ki so že objavljeni na spletni strani www.lavitas.si. Lahko si jih preberete KLIKNI TUKAJ!

REGISTRACIJA

V spletni LA VITAS tempelj se lahko registrira vsak, ki želi delati na sebi in na svojemu dobremu počutju. Naj ponovim, da podajamo svoje izkušnje in ozaveščamo boljše počutje na podlagi le teh in dolgoletnega raziskovanja in usposabljanja na različnih področjih življenja. Če ste v dvomih glede katerekoli vsebine, ali je za vas ali ne, se posvetujte s pristojno osebo (osebnim zdravnikom,…). Vsako vsebino spremljate na svojo odgovornost!

BREZPLAČNE VSEBINE

Na voljo vam je tako brezplačni del spletnega LA VITAS templja, kot tudi plačljivi, bolj ozaveščevalni, vadbeni in učljivi del. Do brezplačnega dela lahko pridete tako, da se registrirate s svojim emailom in geslom, katerega si lahko kasneje sami določite. S to registracijo se potem strinjate, da vam na vaš mail pošiljamo tedenske la vitas e novičke. Seveda se lahko kadarkoli od njih lahko tudi odjavite, če jih ne boste želeli več prejemati.

V brezplačnem delu spletnega la vitas templja boste imeli dostop do brezplačnih vsebin, kot so la vitas nasveti, različne VITAS ENERGY vaje, tudi gong-zvočne kopeli. Tako si boste lahko najprej pogledali, ali vam stil gong kopeli ali vitas energy gibalnih vaj ustreza, da se boste lahko potem lažje odločili za bolj poglobljeno in široko ozaveščanje in se boste potem lažje odločili za vadbo VITAS ENERGY ON LINE ali gong kopeli, vodene zvočne meditacije,….

PLAČLJIVE VSEBINE

V plačljivi del spletnega LA VITAS templja lahko vstopate samo po predhodnim plačilu. Ko naročite določeno vsebino, recimo delavnico dihanja stopnja 1, dobite na mail vse podatke za plačilo. Po vidnem plačilu na TRRju, se prvič registrirate, nato pa vstopate v spletni tempelj s svojim e mailom in geslom, katerega si lahko določite-spremenite sami. Tako potem dostopate do vsebin, katere ste si rezervirali oz. za katere ste poravnali prispevek. Plačilo je možno samo po predračunu na TRR. Pridružujemo si tudi pravico do spremembe vseh cen brez predhodne najave!

Ker so vsebine ozaveščevalne narave za dobro počutje, prispevka ne vračamo! Naj vam razložimo. V brezplačnem delu spletnega LA VITAS templja boste imeli zelo veliko spletnih brezplačnih vsebin, na podlagi katerih se boste lahko odločili za poglobljeno ozaveščanje podobnih vsebin. Ker se želimo izogniti izkoriščanju le teh, smo vam dali na voljo dovolj brezplačnih vsebin, da dobite občutek, na kakšen način delujemo in ozaveščamo in se potem lažje odločite tudi za kakšno plačljivo vsebino, ki je samo še bolj podrobna in poglobljena od brezplačnih. Zaradi tega in ozaveščevalnega stila delovanja za plačljive vsebine prispevka ne vračamo!

Plačljive vsebine so vam na voljo tako dolgo, dokler bo podjetje LA VITAS, Mojca Ribič s.p. delovalo na tem področju. V primeru tehničnih kakršnih koli težav (višja sila ali karkoli podobnega…) ali posodobitve, tehnična vzdrževalna dela,… si podjetje LA VITAS, Mojca Ribič s.p. pridrži pravico do nedelovanja portala spletnega la vitas templja brez kakršnih koli nadomestil. Seveda se bomo s tehnično službo potrudili, da bomo te težave čim hitreje odpravili. V tem primeru podjetje LA VITAS, Mojca Ribič s.p. ni dolžno plačati izpad dostopa do plačljivih vsebin. Pridružujemo si tudi pravico do ukinitve določenih vsebin ali celotnega portala Spletnega LA VITAS templja brez predhodne najave ali obvestil.

Ko naročite določeno storitev spletnega la vitas templja, vstopate v naročniško razmerje ali enkratno naročniško razmerje ali do preklica . Preklic urejate sami v svojem uporabniškem računu in ga lahko opravite kadarkoli. Do preklica pa vam samodejno mesečno zaračunavamo prispevek za vašo izbrano storitev. Pri enkratnem naročniškem razmerju je potrebno prispevek poravnati samo ob nakupu določene vsebine.

V kolikor oddate spletno naročilo se zavezujete k plačilu določenega prispevka za izbrano storitev ali izdelek. Dokler ni prispevek poravnan, vam ne pošljemo dostopa do izbranih storitev oz. vam ne pošljemo izbranega izdelka. V primeru, da plačujete mesečni prispevek, da si ohranite dostop do spletnih vsebin, vam zablokiramo dostop do spletnega la vitas templja, če prispevek ni poravnan do zadnjega dneva v mesecu za storitev naslednjega meseca.

Vse vsebine spletnega LA VITAS templja so avtorsko delo Mojce Ribič in sodijo pod zaščiteno blagovno znamko LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru, Vitas energy®. Vsako kopiranje, presnemavanje ali podobno je strogo prepovedano! Vsebine so namenjene za lastno, osebno, nekomercialno rabo in seveda uporabljate jih na lastno odgovornost!

Celotno spletno stran izključno uporabljate na lastno odgovornost, za nobeno ponujeno vsebino spletnega templja ali vsebin na celotni spletni strani www.lavitas.si, ne odgovarjamo in ponujamo jamstev. Vsebine so izključno namenjene kot motivacija za boljše počutje in NE zdravljenju. Ker spoštujemo uradno medicino in jo seveda tudi podpiramo, vas pozivamo, da se pred vsako uporabo naših programov in vsebin, v kolikor ste v dvomih, najprej posvetujete z uradno osebo, ki je pristojna za vaše zdravje in dobro počutje.

Naše vsebine, delavnice, predavanja, svetovanja, izobraževanja, tretmaji ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe ali terapevtske pomoči, zato nikakor ne nadomeščajo ne zdravljenja in ne tradicionalnega terapevtskega pristopa. Naše vsebine so sad različnih izkušenj in različnih pogledov na različne situacije v vsakdanjem življenju. Nikakor pa niso ‘zdravljenje’. Če slučajno kje ali kdaj uporabimo besedo zdravljenje ali zdraviteljstvo, je to zgolj v smeri izboljšanja dobrega počutja ali kvalitete življenja preko različnega razumevanja oz. pogleda na življenje in nikakor NE v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja.

S prijavo in udeležbo na naše katerekoli izobraževalne, vadbene, svetovalne programe ali tečaje, delavnice, predavanja, energijske tretmaje se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ob neprimerni uporabi ali svojevrstnem (ne)razumevanju naših vsebin ali katerekoli storitve, izdelka, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Pridržujemo si pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, brez predhodne najave uporabnikom spletne strani www.lavitas.si, razen če ni določeno kako drugače.

Z uporabo vseh vsebin spletne strani www.lavitas.si izrecno soglašate z njegovo vsebino in z vsako prijavo ali spletnim nakupom vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem LA VITAS, Mojca Ribič s.p., ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste prispevke poravnali pravočasno. Obvezujete se, da boste to spletno stran in vse vsebine uporabljali na zakonit način. Izključno se strinjate z vsemi določili, pogoji in pravili, ki jih določajo splošni pogoji spletne strani www.lavitas.si.

VAŠI OSEBNI PODATKI

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali samo v namene naše analitike in statistike in seveda možnosti komunikacije z vami. Vaše osebne podatke varujemo skupaj s pogodbenimi sodelavci v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo posredovali pristojnim organom samo v primeru kršitve katerega koli zakona ali pogoja, ki je naveden v splošnih pogojih spletne strani www.lavitas.si.

Kadarkoli lahko vaše podatke spremenite ali zahtevate izbris, če naših storitev ali izdelkov ne boste več uporabljali. To preprosto naredite tako, da nam pišete na info@lavitas.si.

Vse vaše osebne podatke, ki nam jih zaupate ob spletnem nakupu ali prijavi na dogodek, vadbo, izobraževanje, delavnico,… uporabljamo striktno za nemoteno delovanje in komunikacijo z vami. Hranijo se v našem sistemu do vašega preklica. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo naših storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za naše storitve obvezni.

Pogoji SPLETNEGA NAKUPA

OPREDELITEV POJMOV

Na  spletni strani www.lavitas.si lahko opravite tudi spletni nakup za različne izdelke, katere predstavlja in ponuja podjetje LA VITAS, Mojca Ribič s.p.,  v nadaljevanju ponudnik.

Tisti, ki uporablja našo spletno stran in seveda opravi na tej strani tudi nakup je uporabnik oziroma kupec.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega nakupa na www.lavitas.si, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije, katere bodo omogočale tekoč in lahkoten spletni nakup:

 • osnovne podatke podjetja (ime, naslov, TRR, email, telefon za tekočo komunikacijo )
 • predstavitev in uporabo izdelkov ali storitev
 • dobavljivost izdelkov ali možnost uporabe storitev
 • pogoje izvršitve storitev in dostave naših izdelkov (kdaj so storitve na voljo, način in roki dostave izdelkov …)
 • vse cene, ki so v naprej določene in tudi jasno pripisane ob vsakem izdelku oz. storitvi. Dodatne storitve, kot so poštnina ali kaj podobnega so pripisane in določene posebej
 • način dostave in plačila
 • koliko časa velja ponudba in omejitve
 • pogoje vračila izdelkov

OSNOVNI PODATKI PODJETJA

LA VITAS, Mojca Ribič s.p.,  TRR odprt pri , email info@lavitas.si ali infolavitas@gmail.com, tel 041/898988.

PREDSTAVITEV IN UPORABA IZDELKOV ALI STORITEV

Vsi izdelki ali storitve so predstavljeni na naši spletni strani www.lavitas.si. V primeru kakršnega koli nerazumevanja smo vam na voljo na naših kontaktih ali na spletni strani ali na tel. Za določene izdelke je podrobnejša uporaba  razložena tudi posebej na določenih družabnih omrežjih, ki so podani ob sami razlagi oz. predstavitvi izdelka ali storitve.

DOBAVLJIVOST IZDELKOV ALI MOŽNOST UPORABE STORITEV

Dobavljivost izdelkov je v roku 7-14 delovnih dni, če so le te na zalogi. Drugače vam posebej napišemo, kdaj bo določen izdelek ponovno dobavljiv. Ker so vsi izdelki sad naše kreative, vam sproti sporočamo dobavljivost le teh. Dobavljivost oz. možnost uporabe storitev po navadi dobite v roku 7h dni po vidnem plačilu na TRR-ju.

POGOJI IZVRŠITVE STORITEV IN DOSTAVE NAŠIH IZDELKOV

Da vam pošljemo naš izdelek ali omogočimo dostop do naših storitev je potreben nakup v našem spletnem sistemu in seveda izvršeno plačilo na naš TRR, ki je podan ob izvršenem vašem nakupu. Izdelke pošiljamo ali po pošti ali po kurirski službi na vaš naveden naslov v roku 5h dni, lahko pa dostava zaradi otežkočenih situacij traja tudi dlje. Ostali pogoji bodo opisani sproti.

CENE IZDELKOV IN STORITEV

Vse cene izdelkov in storitev so napisane ob razlagi le teh ter ko sprožite sam postopek spletnega nakupa. Cene so brez DDV-ja, saj nismo davčni zavezanci. Cene se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodne najave. Cene dodatnih storitev kot so poštnina so določene posebej in so razvidne ob samem spletnem nakupu.

NAČIN DOSTAVE IN PLAČILA

Vse izdelke vam dostavimo preko pošte ali kurirske službe.  Naročene izdelke vam dostavijo na naslov, katerega ste navedli v vašem spletnem naročilu. Dostavo vedno plača kupec. V primeru, da ne morete dvigniti v času dostave paketa, vam pošta ali kurirska služba pusti obvestilo o nadaljnjem prevzemu paketa.

Plačilo je možno samo po predračunu na TRR, katerega dobite v povratnem mailu, ko potrdite vaš nakup.

ČAS VELJAVNOSTI PONUDBE IN OMEJITVE

Ko opravite spletni nakup stopite v poslovno razmerje med ponudnikom in kupcem, torej vami in tako se zavezujete, da boste izdelek ali storitev tudi poravnali, Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu po plačilu ali izdelek v določenem roku dostavil ali omogočil izbrano storitev. Če kupec v roku 5 dni izdelka ali storitve ne poravna, se mu opravljeni nakup na spletu izniči oz. postane neveljaven in mora potem spletno naročilo opraviti še enkrat, v kolikor bi ga želel potem dejansko izpeljati.

KAKO POTEKA SAM NAKUP

Na spletni strani izberete izdelek, storitev, ki vam je všeč ali vam ustreza, izpeljete celoten postopek nakupa, potrdite vse pogoje in stisnete potrdi ali pošlji. Tako dobite na vaš  mail avtomatsko vse podatke plačilo izbranega izdelka ali storitve. Če povratnega maila ni vidnega v vašem glavnem nabiralniku, prosimo poglejte tudi med promocije ali spam. Ko je plačilo vidno na našem TRRju, vam v navedenem roku izdelek pošljemo ali vam omogočimo dostop do izbrane storitve.

REKLAMACIJE

Reklamacije upoštevamo v primeru, da nam navedete točne podatke le te. Potrebno je navesti točno ime izdelka, opisati temo reklamacije, kaj je narobe z izdelkom, potrebno je jasno navesti v samem e-sporočilu, da gre za reklamacijo izdelka in seveda mora biti napisana v roku, ki je naveden pod zavihkom pogoji vračila izdelkov.

POGOJI VRAČILA IZDELKOV

Izdelke lahko vrnete v roku 5 dni po prejetju, v primeru, da ste ugotovili, da vam ne ustrezajo ali vam ne odgovarjajo. Izdelke lahko vrnete samo v originalni embalaži, še neuporabljene in seveda NEPOŠKODOVANE. V kolikor ugotovimo, da je prišel izdelek nazaj že odprt ali poškodovan, vam kupnine ne vrnemo. Poštnino vračila izdelka krije kupec sam. Po vračilu brezhibnega izdelka vam v roku 15 dni vrnemo kupnino, ki pa je znižana za vse stroške, ki so ob samem spletnem nakupu nastali (poštnina, stroški rokovanja in podobno…).

Kupnino ne vračamo za vse naše storitve, katere ste si že ogledali v sistemu ali jih koristili. Torej, dokler se v sistem ne prijavite in ste si premislili, da ne boste koristili naših storitev, vam kupnino vrnemo, v kolikor ugotovimo, da ste npr. katerikoli tečaj ali delavnico si že ogledali, vam žal kupnine več ne moremo vrniti.

ODSTOP OD SPLETNEGA NAROČILA

Kupec lahko odstopi od spletnega naročila tako, da nam takoj po prejetju pisno sporoči na naš email in nadaljne upošteva vse pogoje vračila izdelka. Za spletno naročilo za naše storitve kupec lahko odstopi le od neizvedenih storitev v živo, ali če se še ni prijavil v sistem in jih ni koristil. Samo in izključno v teh primerih vrnemo kupnino, drugače smatramo, da je kupec storitev že koristil ali uporabil in v tem primeru ne vračamo kupnine!

SHRANJEVANJE SPLETNIH NAKUPOV:

Vsak spletni nakup, ki ki ga kupec opravi pri podjetju LA VITAS, Mojca Ribič s.p. je trajno shranjen v skrbno vodenem arhivu.

 

NESOGLASJA

Vsa nesoglasja med kupcem in ponudnikom se poskušajo rešiti sporazumno, da bosta obe strani zadovoljni. Komunikacija bo vsa potekala po elektronski pošti in ponudnik se bo potrudil, da se bodo vsa soglasja rešila v najkrajšem možnem času. V primeru, da se nesoglasja ne bodo mogla mirno razrešiti, bo zadeva predana ustreznim pristojnim uradnim organom, kar pa upamo, da do tega ne bo prišlo!

Zgoraj navedeni pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

 

SPLETNI NAKUP IN VAŠI OSEBNI PODATKI

Za nakupovanje v spletni trgovini se mora uporabnik registrirati. Lahko opravi nakup tudi kot gost.

Pri registraciji mora uporabnik vnesti osebne podatke oziroma podatke o pravni osebi, in sicer podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo.

Podatki za osebni račun, potrebni ob SPLETNEM NAKUPU oz. registraciji:

Ime(*)

Priimek(*)

Uporabniško ime(*)

Elektronski naslov (*) (Naslov mora biti veljaven, saj boste nanj prejeli podatke o registraciji. Prav tako boste nanje prejeli novo geslo v kolikor bi pozabili obstoječe)

Geslo(*) (Geslo si izmislite sami. Zaradi zaščite podatkov naj geslo vsebuje tudi številke in znake)

Pošiljanje elektronskih novic(*) (Označite, ali želite prejemati elektronske novice. V kolikor ne boste izrecno izbrali zahteve za pošiljanje, vam elektronskih novic ne bomo pošiljali.)

Podatki za plačilo in dostavo

Ime(*)

Priimek(*)

Elektronski naslov(*)

Telefon(*)

Ulica(*)

Poštna številka (*)

Mesto(*)

Podjetje (neobvezno)

Davčna številka (neobvezno)

Polja za vnos podatkov o dostavi so enaka kot pri podatkih za plačilo. Podatki za dostavo se lahko razlikujejo od podatkov za plačilo, lahko pa označite, da želite uporabiti enake podatke kot pri podatkih za plačilo.

Zgoraj navedene podatke zbiramo izključno za zagotavljanje in izvedbo vašega nakupa in storitve dostave, ki jih imamo z našim pogodbenim partnerjem za dostavo.

Z registracijo v spletni  nakup uporabnik dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov zbira in obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

SPREMEMBE PODATKOV NA SPLETNI STRANI WWW.LAVITAS.SI

Na spletni strani www.lavitas.si se ponudnik trudi za pravočasen vpis in vnos vseh sprememb artiklov ali storitev, ki nastajajo med samim kreiranjem in poslovanjem.

Teži k ažurnosti in pravilnosti vseh podatkov na spletni strani po svojih močeh. Ker pa se včasih spremembe (lastnosti izdelkov, dobavni roki, sprememba cen, rok dobave, zaloga,…) lahko pojavijo zelo hitro, da jih uporabnik ne uspe pravočasno spremeniti na spletni strani, bo kupec v postopku nakupa o tem pisno obveščen na njegov dani kontakt, ponujen mu bo ali drugi podoben artikel ali odstop od nakupa, če se s spremembami preprosto ne bo strinjal.

Za nastalo situacijo ponudnik ne odgovarja, saj na nenadne spremembe poslovanja ne mora vplivati. Vse kupce tudi obveščamo, da so vse slike izdelkov simbolične in ne definirajo končnih lastnosti le teh.

KLJUČNO POMEMBNO OBVESTILO!

Vsi izdelki, predavanja, delavnice, svetovanja ali izobraževanja so sad naših dolgoletnih izkušenj, analitičnih raziskovanj na naših področjih, kjer delujemo, izobraževanj doma in v tujini pri priznanih različnih avtorjih na različnih področjih. Tako ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe ali terapevtske pomoči.

Naše storitve (predavanja, delavnice, izobraževanja, svetovanja,…) in izdelki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Storitve in izdelke ponujamo izključno z namenom  izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij. Torej za boljše počutje in drugačen pogled na življenjske situacije.

Vsak posameznik prevzame ODGOVORNOST uporabe in dojemanja vseh naših storitev in izdelkov. Torej vse storitve in izdelki, ki so v ponudbi na spletni strani www.lavitas.si imajo namen različnih pristopov razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri zdraviteljstvo. Beseda ‘zdravljenje’ ali ‘zdraviteljstvo’ je omenjena zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja ali boljšega počutja preko različnega razumevanja oz. pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja.

Za vse storitve ponudnika vsak posameznik-kupec  v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma ali so naše storitve primerne za vas oz. nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega) svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom.

Osebe mlajše od 18 let se lahko naročijo na naše storitve le v spremstvu staršev ali skrbnikov. S koriščenjem naših storitrev se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ponudnik tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za napake na spletni strani www.lavitas.si, in ne jamči za delovanje le te. Ponudnik vam ponudi informacije, različna orodja in tehnike za izboljšanje vašega počutja. Na kakšen način boste vse to sprejeli in uporabljali v vašem življenju, je izključno vaša odgovornost.

Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas, katerega ste si vzeli, da bi spoznali naš način delovanja in sodelovanja z vami. Iskreno se trudim vsak dan, da bi izboljšali potek dela in seveda delovali v skupno najvišje dobro :).

Veselim se druženja z vami ter deljenja in pridobivanja novih izkušenj, katere nas v življenju tako zelo bogatijo. :))))

Vitas pozdrav.

Mojca Ribič, Lavitas.si

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj  lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

ZAVRNI VSE PIŠKOTKE
SPREJMI VSE PIŠKOTKE

2. DARILO ZA VAS:
Brezplačni
video nasvet

Na vaš e-naslov boste prejeli brezplačni video nasvet o pravilni drži v vseh prostorskih nivojih,

1. DARILO ZA VAS:
Brezplačna
LA VITAS e-knjiga

Na vaš e-naslov boste prejeli brezplačno
LA VITAS e-knjigo O PRAVILNI DRŽI.